Thầy đây mà – Thứ Bảy tuần II Phục Sinh; Ga 6,16-21 (Năm 2016)

Lời Chúa: Ga 6, 16-21

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường, các ông thấy Ðức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Suy niệm

Thay vì nhận ra ý nghĩa đích thực của dấu lạ hóa bánh ra nhiều, thì dân chúng lại muốn Chúa Giêsu lên ngôi vua và các tông đồ cũng đồng tình với ý nguyện ấy.

Vì thế, Chúa ép buộc các ông xuống thuyền sang bờ bên kia. Các tông đồ vừa buồn vừa chưng hửng thì lại gặp biển động vì gió thổi mạnh làm cho các ông sợ hãi. Nhưng kìa Chúa Giêsu đang đi trên mặt nước và tiến tới thuyền của họ: Thầy đây mà, đừng sợ! Chắc chắn lời ấy đem lại cho các tông đồ bình an và niềm vui, nhất là ngay lúc ấy thuyền các ông lại tới nơi mà các ông định tới. Có thể lúc này các tông đồ chưa nhận ra ý nghĩa của dấu lạ, nhưng ít nhất thì các ông cũng không còn bị cám dỗ muốn tôn Thầy mình lên làm vua theo ý nguyện của dân chúng nữa.

Ngày nay Chúa Phục Sinh vẫn đang trực tiếp hướng dẫn Hội Thánh thông qua hoạt động của Chúa Thánh Thần và các vị mục tử. Con thuyền Hội Thánh vẫn ngày đêm lướt sóng ra khơi, luôn tín nhiệm vào sự hướng dẫn của Chúa Phục Sinh. Vì có Thầy đây nên không còn sợ hãi và sẽ đem về những mẻ cá lớn.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

Chia sẻ