Phỏng vấn Cha Nguyễn công Đoan, SJ, về diễn tiến xây bàn thờ và bệ tượng Đức Mẹ La Vang bên Do Thái

Phỏng vấn Cha Bề trên Nguyễn Công Đoan, SJ., về tầm quan trọng Nhà thờ Đức Bà Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa, nơi tượng Đức Mẹ La Vang sẽ được Đức TGM Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng GMVN thánh hiến hôm 18/10/2018 tới đây.

Chia sẻ