Các Đức Giám Mục Việt Nam Kính Viếng Mộ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Carnival Group đã tổ chức chuyến hành hương tại Pháp và Italia vào tháng 3 năm 2018. Đoàn hành hương Carnival sẽ song hành với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Roma trong dịp “Visita ad limina Apostolorum”, nghĩa là dịp các Đức Giám Mục Kính Viếng Mộ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô theo thông lệ 5 năm một lần. Nhiều quí khách đã ghi tên tham gia hành hương và muốn hiểu rõ về ý nghĩa chuyến hành hương đặc biệt này. Công ty Carnival đã được linh mục Giuse Nguyễn Tất Thắng – Dòng Đa Minh, giáo sư Giáo luật và chuyên viên Giáo luật tại Bộ Đời Sống Thánh Hiến tại Vatican trong nhiều năm, vui lòng giải thích về những chi tiết liên quan đến chủ đề.

Chi tiết chương trình : Hành hương Pháp Ý -Song hành cùng HĐGM VN kính viếng Mộ  Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

            Bài gồm 3 phần: 1/ Các Đức Giám Mục trong giáo phận: thủ tục chọn lựa và bổ nhiệm, sứ vụ và trách nhiệm của các Giám Mục: Giám Mục Giáo Phận, Giám Mục Phó và Giám Mục Phụ Tá, quyền bính và liên hệ với các Giám Mục và Đức Giáo Hoàng trong Giám Mục đoàn. 2/ Tương quan của các Đức Giám Mục với Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong dịp kính viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô cũng như gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Ý nghĩa, mục đích, chuẩn bị và ích lợi của chuyến viếng thăm tại Vatican. 3/ Cảm nghiệm về chuyến viếng thăm của các Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục.

            Thành thật cám ơn Cha về món quà tinh thần rất quí báu dành riêng cho đoàn hành hương 2018 và Carnival Group.

Phần 1:Trách nhiệm của các Đức Giám Mục trong Giáo Phận.

Phần 2: Tương quan của các Đức Giám Mục với Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong dịp thăm viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô cũng như gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican.

Phần 3: Cảm nghiệm cá nhân về chuyến viếng thăm của các Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục.

Carnival Group 


Nếu có nhu cầu chia sẻ bài viết lên mạng xã hội (Facebook, Twitter, website khác…), đề nghị Quý khách dùng đường dẫn gốc trên website. Hoặc trích nguồn : hanhhuong.com.vn hoặc Carnival Group. Carnival Group xin trân trọng cảm ơn.

Chia sẻ