Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và song thân thánh du Australia


Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và song thân là thánh Louis và thánh Zélie Martin đang thánh du tại Australia trong vòng 4 tháng, từ tháng 02 đến tháng 05 tới đây.

Cuộc hành hương do Ban giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Australia, gọi là Catholic Mission, tổ chức. Chặng dừng đầu tiên là tổng giáo phận Brisbane. Cha Dabid McGovern, Giám đốc Hội Catholic Mission giáo phận Brisbane, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng: “Giáo phận này vẫn luôn có một tâm hồn hướng về truyền giáo. Cuộc thánh du hài cốt thánh nữ Têrêsa và song thân cũng chứng tỏ các tín hữu Công giáo tại phần đất này của Australia, là những người quảng đại trong tinh thần và trong thực hành, họ chứng tỏ có một con tim truyền giáo… Chúng tôi cảm kích vì sự kiện rất nhiều giáo xứ trong toàn tổng giáo phận Brisbane được dâng kính thánh Têrêsa và họ mong được đón rước hài cốt thánh nữ, để suy tư về tầm quan trọng của gia đình cũng như về sứ mạng truyền giáo”.

Cha McGovern cho biết các tín hữu có thể kính viếng hài cốt 3 vị thánh trong bất cứ thánh lễ công cộng, các buổi phụng vụ và canh thức cầu nguyện được tổ chức, và cả tại Nhà thờ chính tòa thánh Stephano ở Brisbane.

Hài cốt thánh nữ Têrêsa lưu lại 11 ngày trong tổng giáo phận này, sau đó được rước tới miền bắc bang New South Wales, rồi đến các địa điểm tại bang Victoria, Tasmania và miền Tây Úc.

Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Australia cầu mong các tín hữu có thể noi gương và thực hành sứ điệp đơn sơ của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng. Các cuộc tập họp nhân dịp này cũng là cơ hội để chuẩn bị tinh thần cho Công đồng toàn quốc Australia trong năm nay.

Lần chót, Hài Cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng thánh du Australia là vào năm 2002, tức là cách đây 18 năm.

(Fides 6-2-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.