Các Đức Giám Mục Việt Nam Kính Viếng Mộ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (P1)

Phần 1: Trách nhiệm của các Đức Giám Mục trong Giáo Phận.

Thưa Cha, các Đức Giám Mục là ai?

Thiên Chúa thiết lập các Giám Mục kế vị các Tông Đồ nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng đã được ban cho các ngài. Các Giám Mục được đặt làm Chủ Chăn trong Giáo Hội để làm những thầy dạy đạo lý, tư tế phụng tự thánh và thừa tác viên lãnh đạo (GL 375 §1)

Ai là người trực tiếp chọn lựa và bổ nhiệm các Giám Mục?

Đức Giáo Hoàng được tự do bổ nhiệm các Giám Mục, hoặc phê chuẩn những vị đã đắc cử cách hợp pháp (GL 377 §1).

Thủ tục chọn lựa hoặc đề nghị các Giám Mục thế nào?

Theo Giáo Luật khoản 377: 1/ Ít là ba năm một lần, các Giám Mục thuộc một Giáo tỉnh (VN có 3 Giáo tỉnh: Hà Nội, Huế và Sài Gòn), hoặc ở đâu mà hoàn cảnh khuyến khích, các Hội Đồng Giám Mục phải thoả thuận với nhau và bí mật lập một danh sách các Linh Mục có đủ tư cách tiến chức Giám Mục, gồm cả những thành viên thuộc các tu hội thánh hiến, để gửi về Tông Toà (Tòa Thánh), miễn là vẫn tôn trọng quyền của mỗi Giám Mục trong việc thông báo riêng cho Tông Toà biết danh tính những Linh Mục được ngài xét là xứng đáng và có khả năng xứng hợp với nhiệm vụ Giám Mục (§2). 2/ Trừ khi luật đã ấn định hợp lệ cách khác, mỗi khi phải bổ nhiệm một Giám Mục Giáo Phận hoặc một Giám Mục phó, thì đối với danh tính ba vị được đề nghị lên Tông Toà, Đặc Sứ giáo hoàng điều tra từng vị một và thông báo cho Tông Toà biết ý kiến riêng của mình và những ý kiến của Tổng Giám Mục và các Giám Mục trong giáo tỉnh mà Giáo Phận ấy trực thuộc hay được sáp nhập vào, cũng như của chủ tịch Hội Đồng Giám Mục; ngoài ra, Đặc Sứ giáo hoàng phải hỏi ý kiến những thành viên của ban tư vấn và của hội kinh sĩ nhà thờ chính toà, và nếu xét thấy thiết thực, phải bàn hỏi riêng rẽ và cách kín đáo với một số thành viên thuộc hàng giáo sĩ dòng và triều, cũng như với những giáo dân có tiếng là khôn ngoan (§3). 3/ Trừ khi luật đã dự liệu hợp lệ cách khác, Giám Mục Giáo Phận nào nhận thấy cần phải đặt một Giám Mục phụ tá cho Giáo Phận mình, thì phải đệ trình lên Tông Toà một danh sách ít nhất là ba Linh Mục có đủ tư cách nhất để lãnh nhận giáo vụ này (§4).

Chính quyền có quyền can thiệp vào việc chọn lựa Giám Mục không?

Các chính quyền dân sự không còn quyền hay đặc ân bầu cử, bổ nhiệm, giới thiệu hoặc chỉ định các Giám Mục (GL 377 §5).

Những ứng viên linh mục phải có những điều kiện nào để được tiến chức Giám Mục?

Thông thường, những ứng viên linh mục phải có những điều kiện sau: 1/ Trổi vượt về đức tin vững vàng, hạnh kiểm tốt, đạo đức, nhiệt thành với các linh hồn, thông thái, khôn ngoan và các nhân đức nhân bản, và có những tài năng khác giúp mình đủ sức chu toàn giáo vụ; 2/ Có thanh danh; 3/ Được ít nhất là ba mươi lăm tuổi; 4/ Là Linh Mục ít nhất là năm năm; 5/ Có học vị tiến sĩ, hoặc ít là cử nhân Thánh Kinh, Thần học hoặc Giáo luật trong một học viện cao đẳng được Tông Toà công nhận hoặc ít ra phải thực sự thông thạo về những môn đó (GL 378 §1). Tuy nhiên, Tông Tòa sẽ phán quyết tối hậu về khả năng xứng đáng của ứng viên được tiến cử (Gl 378 §2).

Nhiệm vụ chính của các Đức Giám Mục là gì?

Do chính việc tấn phong Giám Mục, nhiệm vụ chính của các Giám Mục là thánh hoá, giảng dạy và lãnh đạo.

Các Đức Giám Mục thi hành nhiệm vụ cách đơn độc hay liên đới với nhau?

Do bản chất của việc tấn phong Giám Mục, các ngài chỉ có thể thi hành những nhiệm vụ này trong sự hiệp thông phẩm trật với thủ lãnh và với mọi thành viên của Giám Mục đoàn (GL 375 §2))

Các Đức Giám Mục liên hệ với Đức Giáo Hoàng thế nào trong Giám Mục đoàn ?

Đức Giám Mục Roma giữ vai trò lãnh đạo toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mà chúng ta thường gọi là Đức Giáo Hoàng (Đức Giáo Chủ) của Giáo Hội Công Giáo. Giám Mục đoàn gồm có đầu là Đức Giáo Hoàng và những chi thể là các Giám Mục do việc thánh hiến bằng bí tích và bởi sự hiệp thông phẩm trật với đầu và với các chi thể của hiệp đoàn, trong đó, đoàn Tông Đồ được duy trì mãi mãi, Giám Mục đoàn cũng hiệp nhất với vị thủ lãnh, và không bao giờ được thiếu vị thủ lãnh là chủ thể của quyền tối cao và trọn vẹn trong Giáo Hội phổ quát (GL 336)

H.Quyền bính của Đức Giám Mục Giáo Phận thế nào?

Giám Mục Giáo Phận có mọi quyền bính thông thường, riêng biệt và trực tiếp trong Giáo Phận được uỷ thác cho ngài, để thi hành nhiệm vụ mục vụ, ngoại trừ những trường hợp mà luật hoặc một sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng dành riêng cho Quyền Bính Tối Cao hoặc cho một quyền bính nào khác trong Giáo Hội (GL 381 §1). 2/ Đặc Sứ giáo hoàng là vị đứng đầu các cộng đồng tín hữu khác được nói đến ở điều 368, được luật đồng hoá với các Giám Mục Giáo Phận (GL 381 §2). 3/ Các Giám Chức hoặc Viện Phụ tòng thổ chăm sóc một phần Dân Chúa trong một địa hạt với tư cách là chủ chăn riêng, được coi như một Giám Mục giáo phận (GL 370)

Đức Giám Mục Phó và Đức Giám Mục Phụ tá là ai?

Tùy theo nhu cầu mục vụ của Giáo Phận, Giám Mục Giáo Phận có thể đặt một hay nhiều Giám Mục phụ tá. Giám Mục phụ tá không có quyền kế vị Giám Mục Giáo Phận (GL 403 §1). Trái lại, Giám Mục Phó với quyền kế vị có quyền kế vị Giám Mục Giáo Phận (GL 403 §3). 2/ Khi xét thấy thuận lợi trong giáo phận, Toà Thánh có thể chiếu theo chức vụ đặt một Giám Mục Phó với những năng quyền đặc biệt.

Tại sao các Đức Giám Mục Phó và Đức Giám Mục Phụ tá chỉ là Giám Mục Hiệu Tòa?

Các Giám Mục Hiệu Tòa là những vị được Tông Tòa bổ nhĩệm để trông coi một địa phận được thiết lập trong quá khứ có cả nhà thờ chính tòa, hàng giáo sĩ và giáo dân nhưng hiện nay không còn hiện hữu vì bị chiếm đoạt hoặc bị phá hủy do tôn giáo khác hoặc do chính phủ. Giáo Hội vẫn giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ của những tòa này với ước mong những tòa sẽ được phục hồi trong tương lai. Đức Thánh Cha Lêô X cho phép xử dụng Hiệu Tòa cho các Giám Mục Phó hay Phụ Tá. Các Hồng Y, các Giám Mục không trực tiếp coi sóc địa phận được gọi là Hồng Y hoặc Giám Mục Hiệu Tòa.

Chi tiết chương trình : Hành hương Pháp Ý -Song hành cùng HĐGM VN kính viếng Mộ  Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

Phần 2: Tương quan của các Đức Giám Mục với Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong dịp thăm viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô cũng như gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican.

Phần 3: Cảm nghiệm cá nhân về chuyến viếng thăm của các Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục.

Carnival Group 


Nếu có nhu cầu chia sẻ bài viết lên mạng xã hội (Facebook, Twitter, website khác…), đề nghị Quý khách dùng đường dẫn gốc trên website. Hoặc trích nguồn : hanhhuong.com.vn hoặc Carnival Group. Carnival Group xin trân trọng cảm ơn.

Chia sẻ