Bảng chữ cái

A i cũng biết cuộc đời không hoàn hảo 
B ởi nơi đâu cũng thấy lắm buồn phiền 
C ho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen 
D ù đang sống qua những ngày khốn khổ. 
Đ ừng hờn căm hoặc mở lời than thở 
E ngại gì khi Chúa ở cùng ta? 
G ió có to, cùng bão táp phong ba… 
H ãy trông cậy Đấng Toàn Năng Bất Diệt. 
I m lặng tin vào những điều mình biết 
K hông Tình Người cuộc sống sẽ ra sao? 
L ấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào? 
M ãi cảm tạ vì những ơn quí giá 
N gười luôn ban, với tình yêu cao cả 
Ôi! hãy ra cho khỏi “chốn thương đau”
P hải biết rằng khi tha thiết nguyện cầu 
Q uyền năng Người sẽ đem về chiến thắng, 
R ạng ngời lên trong bóng đêm cay đắng. 
S ao cứ chờ cứ đợi ở tương lai 
T hay vì nhìn hiện tại mỗi ban mai?

Ư ớc mong bạn sống tâm tình cảm tạ 
V ào những ngày sung túc hoặc tả tơi. 
X ưng danh Người ở mọi lúc mọi nơi 
Y êu mến Chúa… Bạn không còn buồn bã.
Trần Duy Nhiên dịch

– http://www.moytura. com/reflections/ alphabet.html        

ALPHABET
A lthough things are not perfect
B ecause of trial or pain
C ontinue in thanksgiving
D o not begin to blame
E ven when the times are hard
F ierce winds are bound to blow
G od is forever able
H old on to what you know
I magine life without His love
J oy would cease to be
K eep thanking Him for all the things
L ove imparts to thee
M ove out of “Camp Complaining”
N o weapon that is known
O n earth can yield the power
P raise can do alone
Q uit looking at the future
R edeem the time at hand
S tart every day with worship
T o “thank” is a command
U ntil we see Him coming
V ictorious in the sky
W e’ll run the race with gratitude
X alting God most high
Y es, there’ll be good times and yes some will be bad, but…
Z ion waits in glory…where none are ever sad !
Gs. Trần Duy Nhiên (dịch)

Chia sẻ