15 điều Kinh Thánh nói về chính bạn

Ngày nay, khi xã hội ngày càng sa sút, những điều diễn ra trong thế giới xung quanh vô hình chung khiến chúng ta nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Thật đáng ngạc nhiên và đáng buồn khi tôi tình cờ tìm kiếm trên mạng xã hội với từ khóa “suy nghĩ thông thường về bản thân” (normal thoughts about yourself ) lại dẫn đến rất nhiều kết quả có liên quan đến: buồn bã, thất vọng, tự tử, suy nghĩ xấu xa, nghi ngờ, trầm cảm, … Đã đến lúc chúng ta phải định nghĩa lại bản thân mình.

1. Bạn là con Đức Chúa Trời

“Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.” – Ga-la-ti 3:28

2. Bạn là bạn hữu Chúa Giê-xu

“Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.” – Giăng 15:15

3. Bạn là con người hoàn toàn mới với cuộc đời hoàn toàn mới

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới ; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” – 2 Cô-rinh-tô 5:17

4. Bạn là nơi Đức Thánh Linh ngự

“Anh em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” – 1 Cô-rinh-tô 6:19

5. Bạn là công trình nghệ thuật của Đức Chúa Trời

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” – Ê-phê-sô 2:10

 

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” – Ê-phê-sô 2:10
“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” – Ê-phê-sô 2:10

6. Bạn hoàn toàn được tha thứ

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” – 1 Giăng 1:9

7. Bạn được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời

“…và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” – Ê-phê-sô 4:24

8. Bạn được sống về tâm linh

“Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.” – Ê-phê-sô 2:5

9. Bạn là công dân Thiên Quốc

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ.” – Phi-líp 3:20

10. Bạn là sứ giả của Đức Chúa Trời đến thế gian này

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” – Công vụ 1:8

11. Bạn là người đi môn đồ hóa của Đức Chúa Trời

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ.” – Ma-thi-ơ 28:19

12. Bạn là muối của đất

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.” – Ma-thi-ơ 5:13

13. Bạn là ánh sáng của thế gian

“Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được.” – Ma-thi-ơ 5:14

14. Bạn được yêu thương vô cùng

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” – Rô-ma 5:8

"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết." Rô-ma 5:8
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rô-ma 5:8

15. Bạn được nhận nuôi trong gia đình Đức Chúa Trời

“Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, theo ý tốt của Ngài.” – Ê-phê-sô 1:5

Kết luận

Trước đây bạn đã suy nghĩ về bản thân như thế nào không còn quan trọng nữa, tôi tin rằng bạn đã biết được đối với Chúa bạn quý giá như thế nào, và Ngài nhìn tấm lòng chứ không nhìn bề ngoài của chúng ta. Dù cho thế gian có thay đổi ra sao, loài người có nói sai trật về Cơ Đốc nhân chúng ta như thế nào đi chăng nữa thì ý muốn của Chúa dành cho chúng ta không hề thay đổi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đọc, suy ngẫm và áp dụng những câu Kinh Thánh này để thay đổi tư duy và sống một cuộc đời xứng đáng với địa vị thật của mình ở trong Đấng Christ.

Theo: ChristianityToday.com
– dịch và bổ sung bởi Tin Lành Trẻ 

Chia sẻ