Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời

693

Kinh Thánh đã nêu bật sự kết hiệp mật thiết giữa Đức Maria và Chúa Giêsu trong mọi sự, từ giây phút truyền tin (Lc 1,26-38) cho đến lúc Chúa chết trên Thập Giá (Ga 19,25) bằng một đức tin tuyệt vời qua lời “xin vâng” (Lc 1,38). Đức Maria cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng Chúa Giêsu và hiệp thông trong đau khổ với Chúa Giêsu. Vì thế, Giáo Hội vững tin rằng Đức Maria, cả trong tâm hồn và trong thể xác, đã được tham dự trọn vẹn vào vinh quang Phục sinh của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Người.

                Tại Công Đồng Vaticano thứ nhất, 204 nghị phụ đã thỉnh nguyện xin tuyên bố tín điều Đức Maria lên trời. Sau khi đã hội ý với hàng giám mục thế giới, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều qua Tông Hiến “Munificentissimus Deus” dịp Lễ Kính Các Thánh ngày 1/11/1950, như sau: “Để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng là Đấng đã ban muôn vàn ơn lành đặc biệt của Ngài trên Trinh Nữ Maria, để tôn kính Con Ngài là Vua muôn đời, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để Mẹ cao cả của Người được hiển vinh hơn, và để toàn thể Giáo Hội hân hoan phấn khởi; bằng quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và bằng thẩm quyền của mình, chúng tôi tuyên bố như là tín điều được Chúa mạc khải rằng: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đấng Vô Nhiễm Thai, trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống ở trần gian, đã được nâng lên, cả hồn cả xác, về hưởng vinh quang thiên quốc”(DS 3903; Hiến chế Giáo Hội số 59).

                Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời nói đến việc thông dự vào hồng ân cứu chuộc của Mẹ, qua việc Mẹ là người đi theo Đức Ki-tô trong cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết. Mặt khác, sự thông dự vào sự sống lại của Đức Ki-tô là cao điểm của một chuỗi dài liên kết giữa Đức Maria và Đức Ki-tô, khởi đầu từ khi nhận lời sứ thần cho đến khi dâng trót cả đời mình. Chính nhờ sự thông dự khắng khít này mà thân xác của Mẹ không bị tan rữa ra tro bụi. Nhưng dù sao ta nên biết rằng Đức Giêsu phục sinh và lên trời là do bởi thiên tính của Ngài; còn Đức Maria sống lại và lên trời là do bởi hồng ân của Thiên Chúa. Hơn nữa, tín điều Đức Maria hồn xác lên trời là một dấu chỉ  hy vọng cũng sẽ được hưởng vinh quang như Đức Maria cho toàn thể dân Chúa. Theo gương Đức Maria, Kitô hữu khám phá ra giá trị của thân xác mình và gìn giữ nó như đền thờ của Thiên Chúa, trong khi chờ đợi ngày sống lại.

Tham khảo thêm: Chương trình hành hương mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời.

Chia sẻ