Người bạn tham công tiếc việc

625

Đó là người luôn bị ám ảnh bởi công việc. Họ sẽ luốn thúc đẩy bạn làm điều tương tự. Dù gặp trong tình huống nào, trò chuyện với những người bạn này sẽ luôn tiếp thêm cho bạn động lực. Chỉ cần nói về những ngày u ám của đời bạn, hay những điều bạn hối tiếc, họ sẽ luôn biết cách khiến bạn nhận ra cách để bắt đầu thực hiện những điều quan trọng hơn trong cuộc sống.

Chia sẻ