Đời sống ở Mễ Du trong những ngày mùa đông

240

Xem thêm: Các chương trình hành hương “Tìm Về Bên Mẹ”

Xem thêm: Các cuộc hành hương đến Đức Mẹ Mễ Du đã được cho phép!

Sau thời gian Giáng Sinh và Năm Mới bận rộn, giờ đây Mễ Du đang bước vào thời gian cầu nguyện bình an và êm ả hơn đối với giáo dân trong giáo xứ, các Linh Mục Dòng Phan Sinh, các chị em đang theo học tại trường Dòng Phan Sinh và tất cả những người đang làm việc tại đây. Chỉ còn lại rất ít người hành hương, tất cả họ đều đang tìm gặp Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maira trong thầm lặng cầu nguyện trên Đồi Hiện Ra hay trên Núi Thánh Giá, trong nhà thờ và trong Nhà Chầu Thánh Thể.

Đời sống bí tích và mục vụ của Giáo Xứ theo lịch trình bình thường. Chương trình cầu nguyện tại nhà thờ cũng theo lịch trình này, tất cả các tín hữu đều có dịp xưng tội trước giờ cầu nguyện theo chương trình cầu nguyện hàng đêm, còn cầu nguyện trên Núi Thánh Giá thì chỉ trong các ngày Thứ Sáu, cầu nguyện trên Đồi Hiện Ra trong các ngày Chúa Nhật, và Chầu Thánh Thể suốt đêm trong mọi ngày 25 mỗi tháng.

Văn Phòng Giáo Xứ Mễ Du đã gửi một thông tri cho toàn thể giáo xứ : “Cộng đồng Giáo Xứ thân mến ! Giờ đây chúng ta đang bước vào thời kỳ yên tĩnh ít nghĩa vụ hơn trong thời gian hoạt động vừa qua, chúng tôi muốn mời gọi toàn thể cộng đồng giáo xứ đến tham dự chương trình cầu nguyện chiều tối. Chúng ta hãy tự hồi tâm trong giờ lần hạt Mân Côi và trong Thánh Lễ, như thế chúng ta sẽ tạ ơn Thiên Chúa nhân lành vì mọi ân sủng chúng ta đã lãnh nhận qua sự cầu bầu của Đức Nữ Vương Hòa Bình.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

Chia sẻ